Общински исторически музей гр. Гоце Делчев | Фасада

Общински исторически музей Гоце Делчев - ОИМ Гоце Делчев
Автентични носии - ОИМ Гоце Делчев
Чанове и тюмбелеци - ОИМ Гоце Делчев
Надгробна плоча от Възражданска епоха - ОИМ Гоце Делчев
Монетни находки - ОИМ Гоце Делчев
ЗА МУЗЕЯ

ВИРТУАЛЕН ТУР

Разгледайте 12 експозиционни
зали, лапидариум и двор.

КОЛЕКЦИИ

Докоснете се до експонатите
на музея в триизмерен вид

ОНЛАЙН ИГРА

Научете повече за културата на региона с нашата игра

Услуги

Методическа помощ за изготвяне на

  • събирателска работа
  • аранжиране на изложби
  • подготвяне на реферати, курсови и дипломни работи

Услуги по линия на образованието:

  • лекции, лектории, кръжоци СИП за ученици, семинари, презентаци
  • журиране на конкурси, викторини и др.

Ползване на научни открития на музея от

  • компании за производство или наименование на продукция
  • експонати от фонда на музея за изработване на печатни материали – лога, рекламни каталози, брошури и дипляни – от юридически и физически лица

Експертни оценки на движими паметници на културата

Сътрудничество с медиите при телевизионни и радио излъчвания

Образователни програми

В продължение на 15 години организиране на традиционни празници на Коледа, Великден, Св.Спиридон, Еньовден, Сирни заговезни, ден на християнската младеж и семейство заедно с Неврокопската Света Митрополия и др.

Една прекрасна инициатива - Нощ на музея 2011г - инициатива, осъществена съвместно с местното читалище, НПГ, ПМГ, ПГ по МСС, ОДЗ ”Дж.Родари” и фирма Пиринтекс ООД. Подготвихме ретро-ревю на автентични носии, както от фонда, така и възстановени по стари образци от ученици от паралелка по текстил и облекло в НПГ. Президентът на фирма Пиринтекс дари платовете. Местна майсторка на български шевици предостави за ревюто над 10 оригинални рокли, ризи, костюми и гоблени с българска македонска шевица.

Ученици от първо осн. училище възпроизведоха интересни народни мъдрости от Неврокопско, ученици от ПГ по МСС - направиха традиционни неврокопски сладкиши и представиха интересни хора от района, а деца от ОДЗ представиха забравени детски игри от миналото на гр.Неврокоп. Вечерта премина под мотото „Да си спомним за духа на стария град Неврокоп”. В рамките на Нощта на музея в двора на музея беше изнесена цялата проява, като открихме и фото-документална и предметна изложба от стари снимки, документи и др.

Музикална формация от местни известни композитори и певци изнесоха невероятен концерт от стари градски песни и световни евъргрийни. Вечерта завърши с танци.

Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007 – 2013
Община Гоце Делчев
Този сайт е създаден в рамките на проект
"Популяризиране и опазване на културно историческото наследство в трансграничния регион Гоце Делчев-Просочани" с акроним CULREG, финансиран по Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007 – 2013, договор за безвъзмездна финансова помощ № В1.12.05 от 30.03.2011 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на Гърция и България.
Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от община Гоце Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган

изработка на сайт Макс График